Andrzej Tuźnik „Miejsca”

Kurator: Anna Madejska
Wystawa czynna od 17.01.2017 do 20.02.2017

Andrzej Tuźnik „Miejsca”

Wystawa czynna od 17.01.2017 do 20.02.2017

“Miejsca” to luźny cykl 10 pejzaży, najczęściej są to peryferia miast w których człowiek jest anonimowym elementem otaczającej go przestrzeni. Spokój – jako cecha, którą można przypisać do wszystkich prac jest nie tylko wyrazem pewnego emocjonalnego stanu, ale jest także narzędziem bardziej formalnych poszukiwań estetycznych. Celem tych poszukiwań jest znalezienie za pomocą tematu, nastroju, kompozycji, koloru i światła – bardziej ogólnych zasad plastycznego języka. Dążenie do syntezy i usunięcie zbędnych detali ma na celu odnalezienie istoty rzeczy. Pejzaż jest tu swoistą emergencją bardziej fundamentalnych zjawisk.

Andrzej Tuźnik
Urodził się w 1974 r. w Puławach. Ukończył Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2000 r. uzyskał dyplom z malarstwa pod kierunkiem prof. Walentego Wróblewskiego, za który otrzymał Wyróżnienie Dziekańskie. W latach 1997-2005 pracował jako plastyk w Państwowym Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Od 2005 r. jest związany z Trójmiastem, pracuje jako grafik w Gdańskim Wydawnictwie Oświatowym. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański.

Wystawy:
Galeria 31, Miejska Biblioteka Publiczna – Lublin, 1996,
Oberża Artystyczna Złoty Osioł – Lublin, 1997,
Państwowy Teatr im. J. Osterwy w Lublinie, 1999,
“Autograf 2001”, Muzeum Lubelskie – Lublin 2001,
“Polsk Konst” – Malmö, 2007,
“Wiosna Artystów”, Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim, 2016,
“Miejsca”, Artbistro Stalowa 52 – Warszawa, 2017,
“Miejsca”, Sztuka Wyboru – Gdańsk, 2017,
“Miejsca”, Fundacja 4 Style – Kraków, 2018.

Link do strony artysty:
http://andrzej.artystycznie.pl/

Zdjęcia z wernisażu: Sebastian Madejski